ANA SAYFA Kurumsal DNV GL RouteSmart Danışmanlık İletişim
Akıllı Şehirler

Akıllı Şehirler için Yazılım Çözümleri ve Uzmanlık Alanlarımız

Birçok alt bileşenden oluşan akıllı şehir konseptine RouteSmart ürünleri akıllı atık toplama, sıfır atık ve geri dönüşüm planlaması, sokak temizlik araçlarının planlanması, kar açma planlaması, standart veya otomatik su, gaz ve elektrik sayaçlarının okunmasına yönelik planlamalar ve şehirde sürekli meydana gelen altyapı bakım ve onarımlarının saha iş emri planlaması gibi alanlara hitap etmektedir. Tüm bu süreçlere sağladığı enerji tasarrufu ile hava kirliliği olumlu katkı yapmakta ve karbon emisyonunu düşürmektedir. Şehir yaşamının sürdürülmesi için yerel yönetimler tarafından sağlanmak zorunda olan temel hizmetlerin daha ekonomik, verimli yerine getirilmesine katkı sunmaktadır.

Başarısı kanıtlanmış rotalama çözümlerimiz hem özel atık yönetimi şirketlerinin hem de belediye organizasyonlarının milyonlarca haneye ve işletmeye daha iyi ve daha verimli hizmet sunmasını günlük olarak sağlamaktadır. Müşterilerimizin bize sağladığı güven ile evsel ve ticari atık toplama, geri dönüşüm, dökme atık toplama, teslimat işlemleri ve daha fazlası için optimize edilmiş rotalar oluşturuyoruz.

Seyahat mesafelerindeki en küçük artışlar bile bütçenizi etkilemektedir. Araç filonuzun verimli bir şekilde çalışması, yakıt ve işçilik maliyetlerindeki sürekli yükseliş ve ayrıca yeni zorunlu çevresel mevzuat gereksinimlerine uyum için önemlidir.

Elde Edilen Temek Kazanımlar

  • Atık ve geri dönüşüm hizmetlerinin ölçülebilir planlama ve optimizasyon üzerine kurulması,
  • İdeal maliyetler ile sayaç okuma planlaması,
  • Zaman, maliyet ya da daha fazla iş verimliliği sağlamak,
  • Düşük yakıt ve enerji sarfiyatı ile daha temiz hava ve çevre
  • Gelişmiş Coğrafi Bilgi Sistemi Entegrasyonu,
  • Kurumsal kaynak yönetimi yazılımları ve Kent Bilgi Sistemi otomasyonları ile entegrasyon

RouteSmart for ArcGIS

RouteSmart for ArcGIS, sıfır atık hedefine ulaşmak için yerinde ayrıştırılan atıkların planlı ve verimli toplanması, düşük karbon salınımı, standart ve otomatik sayaçların verimli okunması, şehir temizliği ve enerji verimliliği konularında akıllı şehirlere önemli katkılar sağlayan coğrafi bilgi sistemi temelli rota planlama ve optimizasyon yazılımdır. DEVAMI

Geri Dönüşüm ve Çok Günlü Rotalama

Ticari değeri yüksek atıkların ideal şartlarda toplanması için gerekli planlamaya katkı sağlayan RouteSmart Çok Günlü Rotalama çözümünü kullanarak haftalık iş planlarının iyileştirilmesi ve iş yükünün dengelenmesi sağlanabilir. DEVAMI

RouteSmart Navigator

RouteSmart Navigator™, yüksek yoğunluklu yönlendirme çözümlerinin kullanımını gerektiren kapasiteyi ve güçlü sunan tek araç içi navigasyon sistemidir. DEVAMI

Özel Çözümler

Ticari değeri yüksek atıkların ideal şartlarda toplanması için gerekli planlamaya katkı sağlayan RouteSmart Çok Günlü Rotalama çözümünü kullanarak haftalık iş planlarının iyileştirilmesi ve iş yükünün dengelenmesi sağlanabilir. DEVAMI

Rota Çözüm Danışmanlığı

Ticari değeri yüksek atıkların ideal şartlarda toplanması için gerekli planlamaya katkı sağlayan RouteSmart Çok Günlü Rotalama çözümünü kullanarak haftalık iş planlarının iyileştirilmesi ve iş yükünün dengelenmesi sağlanabilir. DEVAMI