ANA SAYFA TR EN Kurumsal DNV RouteSmart ArcumApp HERE Danışmanlık İletişim
Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin Organizasyonu

Yerel yönetimler tarafından sunulan sağlık ve sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için kurum çalışanları ciddi planlama çalışmaları yürütmektedir. Planlama gereksinimleri kâğıt üzerinde ya da klasik ofis ve harita uygulama çözümleri ile karşılanmaya çalışıldığında ciddi zaman ve kaynak kaybına neden olmaktadır.

Sağlık ve sosyal yardım hizmetlerinin ideal şekilde planlanması için rota temelli planlama ve optimizasyon seçenekleri RouteSmart çözümleri üzerinde ArcumSoft tarafından yerelbyönetimlere sağlanmaktadır.


Vatandaşlara hizmetin götürülmesi için yapılacak ziyaret planlaması ve saha organizasyonu istenen hizmet alanı, hizmet sınıfı, görevli personelin sunduğu hizmetin biçimi gibi farklı birçok seçenek ile planlanabilmektedir. Yapılan planlama kurumun kendi bilgi işlem sistemi ya da istenen diğer formatlarda (web tabanlı, tablet, akıllı telefon vb.) hizmet sağlayan kurum personeline iletilebilmektedir.

Rota Planlaması Kullanılarak Yapılabilecek Planlar:

 • Tedavi amaçlı olarak vatandaşlara yapılacak ziyaretler,
 • Sıhhi denetim ekiplerinin umumi teftiş programlarının hazırlanmasını,
 • Sağlık merkezi, tedavi evi veya yardım merkezlerinin açılması için gerekli konumların şikâyet yoğunluğuna dayalı olarak erişime dayalı ağırlık merkezi yolu ile bulunması,
 • Hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli araç, personel ve tesislerin tespiti,
 • Vatandaş şikayetlerine bağlı olarak saha müdahale organizasyon planlaması,
 • Her türlü denetim görevinin planlanması,
 • Süt, yiyecek, giyecek, ev eşyası, kırtasiye, mama, çocuk bezi, yakacak, manüel sandalye, akülü sandalye, engelli ve yaşlılara sunulan hizmetler vb. çeşitli muhteviyatta gereksinimlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için planlama işlemleri,

Entegrasyon:

 • Coğrafi Bilgi Sistemi ile entegrasyon,
 • İş emri sistemi ile entegrasyon,
 • Kurum mobil uygulamaları ile entegrasyon,
 • İş zekâsı ve raporlama sistemleri ile entegrasyon.

Sağlı ve sosyal hizmetlerin yerine getirilmesi oldukça pahalı yatırımları ve organizasyonları gerekli kılmaktadır. Hizmetin yerine getirilmesi için harcanan masrafların azaltılması sayesinde daha çok hizmetin vatandaşa sunulmasının önü açılabilecek ayrıca kurum çalışanları için de daha verimli çalışma ortamı oluşturacaktır. Sağlık ve Sosyal hizmetlerde RouteSmart çözümlerinin kullanımı hakkında daha fazla bilgi için bizim ile irtibata geçebilirsiniz.