ANA SAYFA TR EN Kurumsal DNV RouteSmart ArcumApp HERE Danışmanlık İletişim
CBS Tabanlı Rota Planlama ve Optimizasyon Yazılımı
RouteSmart for ArcGIS

Rota Planlama ve Optimizasyon Yazılımı

Rota optimizasyon ve planlama araçları kullanarak ya da var olan rotalarınızı RouteSmart ile optimize ederek daha fazla verimlilik hedefine ulaşın

Yerel yönetim hizmetlerinin karşılaştığı en önemli sorunlardan birini, mahalle bazında ya da hizmet alanı bazında yerel yönetimler tarafından sağlanan hizmetlerin verimli şekilde bu alanlar için planlanması ve saha da yönlendirmesi oluşturmaktadır. Günlük olarak sürekli değişen saha denetim gereksinimleri ve iş emirlerinin planlanması yerel yönetimlerin her gün yüzleştiği diğer bir problemdir.


Kamu kaynaklarını oluşturan araçların ve çalışanların verimliliğini artırmak ve daha fazla hizmet üretmek için erişime, iş yüküne, elde bulunan kaynağa dayalı rota planlama teknikleri kullanmak akıllı şehirler için vaz geçilmez enstrümanlardan birini oluşturmaktadır.

RouteSmart for ArcGIS oldukça karmaşık ve sürekli karşılaşılan bu zorlukları çözmek için gelişmiş planlama ve optimizasyon araçlarına sahiptir. RS çok yoğun oturum alanlarının ve iş merkezleri için yerel yönetim hizmetlerinin planlanmasında kullanılabilecek güçlü algoritmaları akıllı şehirlerin hizmetine sunmaktadır.

RouteSmart for ArcGIS aşağıdaki konularda akıllı şehirlere destek sağlamaktadır:

  • Rotalama hizmetinin kullanılacağı, evsel atıklar, endüstriyel atıklar, geri dönüşüm ve sıfır atık, denetim, sosyal hizmet gibi alanlar için toplam süre, araç sayısı, duraklar, alan ya da kümeleme tercihleri veya coğrafi tercihlere bağlı olarak ideal rota planlarının hazırlanması,
  • Araç sürüş süresini en az indirmek için ideal duraklama sıralamasının çıkarılması,
  • Atık boşaltma için en uygun boşaltma tesisinin ya da alanın otomatik seçiminin sağlanması,
  • Araç kapasitesi ya da sınıfına uygun olarak hesaplamaların sağlanması,
  • Durulacak her bir nokta için özel kısıtlamaları dikkate alınabilmesi ve buna uygun hesaplamaların yapılabilmesi,
  • Servis günlerinin ve aynı gün içinde yapılan birden çok servisin ideal şekilde planlanması,
  • %8 ile 30 daha verimli rota planlamasının oluşturulması,
  • Saha planlama işleri için harcanan zamanın minimum süreye ve maksimum doğruluğa dönüştürülmesi.


RouteSmart for ArcGIS rota optimizasyon yazılımı, Esri ArcGIS Masaüstü teknoloji platformunun üzerinde çalışmaktadır. Kullanıcı tercihlerine bağlı olarak istenen yol ve sokak harita verisi sağlayıcısına ait yol verisi projelerde kullanılabilmektedir.