ANA SAYFA TR EN Kurumsal DNV RouteSmart ArcumApp HERE Danışmanlık İletişim
Cascade Foresight

Cascade Foresight

Varlık sağlık endeksi – Elektrik altyapısı için varlık bakım stratejisini harekete geçirilmesi

Varlık sağlık endeksi, elektrik şebekesi varlık bakım strateji için kritik öneme sahiptir. Cascade Foresight, altyapıyı ve kritik elektrik şebekesi varlıklarının sağlığını ve riskini proaktif olarak değerlendirilmesini ve trafo önleyici bakımını gerçekleştirmesini sağlamaktadır.

Elektrikli Altyapısı için Varlık Sağlık İndeksi

Varlık sağlık endeksi, tahmine dayalı analitik kullanarak birçok parametre ve koşul riskine dayalı olarak varlık durumunu ve olası varlık performansını özetleyen varlık puanıdır. Endeks, elektrik altyapısına ait varlıkların sağlığının karşılaştırmasını imkân sağlayarak bakım ve değiştirme stratejileri için temel olarak kullanılabilmektedir. Varlık sağlık endeksi, varlıkların veya varlık gruplarının (örneğin trafo, kesici ve buna benzer.) yaşam döngüsünün sonuna yaklaşıp yaklaşmadığını ve ilgili varlık için harekete geçme zamanı değerlendirmesi için kullanılabilmektedir. Varlık sağlık endeksi yazılımı, koşullar ve bozulmayı kapsayan inceleme ve teşhis bilgileri de dahil olmak üzere, tahmine dayalı analitik temeli üzerinde çok sayıda kaynaktan gelen veriyi entegre etmektedir.

Cascade Foresight ileVarlık Bakım Stratejisi

Cascade Foresight ISO 55001 uyumluluğu için özel tasarlanmış, elektrik şebeke varlıklarının risk ve sağlık değerlendirmesine yönelik modelleme ve analitik yazılım uygulamasıdır. Varlık sağlığı endeksleme çözümü, trafolar, şalt cihazları, kablolar, havai hatlar ve elektrik şebekesindeki diğer varlık türlerinin kalan ömrünü güvenilir şekilde tahmin etmek için DNV mühendislerinin uzun yıllara dayalı uzmanlığından transfer edilen bilgi birikimini ve yüksek kapasiteli istatistiksel analiz çözümlemelerini kullanmaktadır.

Cascade Foresight’ın varlık sağlığı ve risk modeli, varlık bakım stratejisi için tarafsız ve şeffaf karar desteği sağlamaktadır. Operasyonel performans, elektrik şebekesi varlık güvenilirliği, sürdürülebilirlik, trafo önleyici bakımı ve emniyet alanlarında DNV'nin onlarca yıllık bilgi birikimi ve deneyimini bir araya getirmektedir.

Cascade Foresight, trafolar, kesiciler ve diğer ekipmanların kalan ömrünü belirlemek, varlıkların organizasyon için riskini değerlendirmek, öncelikli yatırım planlarında yapılacak değişiklik hedeflerini belirlemek ve önleyici bakım stratejisinin optimizasyonunu sağlamak için varlık sağlığı endeksi kullanmaktadır.

Bakımın zamanlaması, varlık sağlığı endeksinde yer alan trafolar, anahtar develeri ve buna benzer diğer şebeke varlıkları, veritabanları ve çeşitli veri kaynaklarından elde edilen bilgilere bağlıdır. Bunlar:

  • Sabit varlık verileri (tip, yaş, trafoların yerleri ve bunun gibi)
  • Elektrik şebekesi varlıklarının tasarım parametreleri
  • Bakım ve kontrol verileri (ölçüm, trafo kontrolleri, vb.)
  • Çevresel veri
  • Arıza verileri
Varlık Optimizasyonu ve Yeni Zorluklar

Günümüz elektrik altyapısı varlık bakım stratejilerinde yeni zorluklarla yüzleşmektedir. Örnek vermek gerekir ise:

  • Kritik varlıklar genellikle büyük bölgelere yayılmış ve altyapı yaşlı olması,
  • Sürekli çok miktarda veri toplanması ve derlenmesi ihtiyacı,
  • Veri yönetimi için artan masraflar,
  • Yaşlanan iş gücü ve artan mevzuat gereksinimleri olarak sıralanabilir.


Bu bağlamda, elektrik altyapı kuruluşları varlık optimizasyonuna odaklanarak emniyetli, güvenilir ve sürdürülebilir şebekeyi sağlarken diğer taraftan şebekenin işletilmesi için gerekli bütçelerin azaltılması mümkün kılabilirler. Bu durum, şebekedeki tüm varlıkların ideal değişim veya bakım anının bulunmasına temelden bağlıdır.

Cascade Foresight çözümü, şeffaf ve tarafsız karar verme desteği sağlamaktadır. Ürün web tabanlıdır ve ayrıca istenmesi halinde bulut tabanlı kullanılabilmektedir. Gösterge panelleri, belirsizlik ve başarısızlığın etki düzeylerini içeren tek bakışta sonuç görselleştirmesi sağlamaktadır. Varlık yöneticileri, şebeke varlık performans yönetimini ideal noktada temin etmek için, proaktif olarak altyapıya özel en iyi uygulama örneklerini kullanarak mevcut çözümleri sürdürmek veya değiştirmek için gerekli zamana sahip olmaktadırlar. Ayrıca Cascade Foresight, varlık türü temelinde arıza biçimlerinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi için sektöründe lider değerlendirme fonksiyon envanteri ile paketlenerek tasarlanmıştır.

Emniyetli, sürdürülebilir ve güvenilir elektrik şebekesini desteklemek, değişen koşullara, zorlu çalışma ortamlarına uyum sağlamak ve yeni fonksiyonlar oluşturmak ya da fonksiyonları değiştirme yeteneği sağlamak için varlık sağlık endeksi yazılımı kanıtlanmış değerlendirme fonksiyonları ile gelmektedir.