ANA SAYFA DNV Yazılımlar Hizmetler Haberler İletişim
Safeti Offshore

Safeti Offshore – Açık Deniz Kantitatif Risk Analizi

Açık deniz QRA analizi yapmak için hazır, yapılandırılmış ve sistematik bir yaklaşım

Açık Deniz Güvenliğiniz Artırılması

Safeti Offshore, çeşitli açık deniz tesislerinde gereksinim duyulan kantitatif risk analizini (QRA) çalışmalarını gerçekleştirmek için hazır, sistematik ve yapılandırılmış bir konsepti kullanıcılarına sunmaktadır.


Offshore

 • Açık deniz platformlarında (örneğin sabit, yüzer, gemi şeklinde) QRA çalışmalarının yapılabilmesi için esnek bir platform sağlar
 • Olası tüm etkilerin (yangın, toksik, patlama, duman, hidrokarbon olmayan vb.) ayrıntılı ve doğru modellenmesi
 • Çok çeşitli açık deniz güvenlik sistemlerinin ve bariyerlerinin (örneğin izolasyon, blöf, patlama ve yangın duvarları) etkisini açıklayabilme
 • Ayrıntılı tırmanma analizi

Offshore QRA Çalışmaları

Açık deniz QRA çalışmalarının çoğunda elektronik tablo tabanlı araçlar kullanılmaktadır. Elektronik tabloların paylaşılması ve dağıtımı kolay olsa da genellikle düşük kalite, izlenebilirlik ve standartlaşma eksikliğinden kaynaklı problemleri beraberinde getirmektedir. Bu çalışmalar ayrıca sınırlı görselleştirme yeteneklerine sahip olmaktadır. Safeti Offshore, standartlaştırılmış, sezgisel ve kapsamlı yeni nesil QRA yazılım çözümünü olarak bahsi geçen eksikliklerin üstesinden gelmektedir.

Safeti Offshore risk analiz yetenekleri, en son teknolojiye sahip dağılım, yangın ve patlama modellerini içermekte ve açık deniz tesisleriyle ilgili riskleri değerlendirmek için doğrudan ve düşük maliyetli bir yol sunmaktadır.


Safeti Offshore’un Ön Plana Çıkan Avantajları:

 • Hem hidrokarbon (proses) hem de hidrokarbon dışı riskleri modellenebilir
 • Tasarım kaza yüklerini belirlenmesi
 • Tırmanma tahminlerini öğrenilmesi
 • Değer düşüklüğü sıklıklarını öğrenilmesi
 • Kaçış ve tahliye araçlarını optimize edilmesi
 • Tehlike olayı boyutunu görselleştirme
 • Risk kaynaklarını ve reseptörlerini net bir şekilde görüntülenmesi
 • Yanıcı, patlama, zehirli, duman ve tahliye tehlikelerinden kaynaklanan riske katkının öğrenilmesi
 • Denizaltı salınımının modellemesi
 • Otomatik kural tabanlı salınım durumu oluşturma yeteneği ile iş akışı verimliliğini artırılması
 • Sürekli yanıt yüzeyine dönüştürerek CFD sonuçlarının dahil edilebilmesi
 • ESD'nin çalıştırılması ve blöf/basınç düşürme nedeniyle zamana bağlı değişen modelleme yeteneği

Kiralama Seçenekleri

Safeti Offshore lisansını kısa, orta ve uzun vadeli kiralama seçenekleri ile kullanım veya kalıcı lisansına sahip olmak mümkündür.
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.