ANA SAYFA DNV Yazılımlar Hizmetler Haberler İletişim
Offshore ve Onshore Nedir & Farklar

Safeti Offshore ve Safeti Onshore Nedir ve Farklar

Safeti Offshore ve Safeti Onshore yazılım çözümleri, DNV Digital Solutions tarafından özel olarak endüstriyel kantitatif risk analizi (QRA) çalışmalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kuruluşların hayati önemdeki kritik düzeyli QRA çalışmalarını desteklemek için güçlü araçları kullanıcılarına sunmaktadırlar.


Safeti Offshore

Safeti Offshore, açık deniz tesislerinde gereksinim duyulan QRA çalışmalarını gerçekleştirmek için hazır, sistematik ve yapılandırılmış bir konsepti kullanıcılarına sunmaktadır.

Safeti Offshore ürün lisansı Safeti ailesinin en üst ürün lisansını oluşturmaktadır. Bir başka değişle Safeti Offshore lisansına sahip olan kullanıcı Safeti Onshore (yaygın olarak Safeti adı ile bildiğimiz ürün) ve Phast lisansına sahip olmaktadır. Safeti Offshore açık deniz platformlarına özel olarak tasarlanmış araçlar içerdiği için standart Safeti ürünü üzerinde lisanslanmaktadır.

Safeti Offshore ile elde edilenler:

 • Açık deniz platformlarında (örneğin sabit, yüzer, gemi şeklinde) QRA çalışmalarının yapılabilmesi için esnek bir platform sağlar
 • Olası tüm etkilerin ayrıntılı modellenmesi (örneğin yangın, toksik, patlama, duman vb.)
 • Güvenlik sistemlerinin ve bariyerlerin (örneğin izolasyon, blöf, patlama/yangın duvarları) etkisini hesaba katma yeteneği
 • Ayrıntılı tırmanma analizi


Açık deniz QRA çalışmaları genellikle, düşük kalite, izlenebilirlik ve standardizasyon eksikliği olan elektronik tablo tabanlı araçlar kullanılarak sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmalar ayrıca sınırlı görselleştirme yeteneklerine sahip olmaktadır. Safeti Offshore, standartlaştırılmış, sezgisel ve kapsamlı yeni nesil QRA yazılım çözümünü temsil etmektedir ve bahsi geçen eksikliklerin giderilmesini sağlamaktadır.

En son teknolojiye sahip dağılım, yangın ve patlama modellerini içermektedir. Ayrıca, kullanıcılar gerek duymaları halinde CFD model sonuçlarını da projelerine ekleyebilmektedirler.

Safeti Offshore’un Ön Plana Çıkan Avantajları:

 • Tasarım kaza yüklerini belirlenmesi
 • Tırmanma tahminlerini ve değer düşüklüğü sıklıklarının elde edilmesi
 • Kaçış ve tahliye araçlarının optimize edilmesi
 • Tehlike olayı boyutunun görselleştirmesi
 • Risk kaynaklarını ve reseptörlerini net bir şekilde görüntülenmesi
 • Yanıcı, patlayıcı, zehirli, duman ve tahliye tehlikelerinin riske olan katkısını anlaşılması
 • Denizaltı salınımının modellemesi
 • Otomatik kural tabanlı salınım durumu oluşturma yeteneği ile iş akışı verimliliğini artırılması
 • Sürekli yanıt yüzeyine dönüştürerek CFD sonuçlarının dahil edilebilmesi
 • ESD'nin çalıştırılması ve blöf/basınç düşürme nedeniyle zamana bağlı değişen modelleme yeteneği


Safeti Onshore

Safeti Onshore, tehlikeli kimyasalların salınımı ile ilişkili olan riskleri ölçmek için yerel nüfus ve hava koşullarını dikkate alarak kaza senaryolarının karmaşık sonuçlarını analiz eder. Safeti, riske önemli düzeyde katkıda bulunanları hızlı bir şekilde tanımlanmasına imkân tanır ve bu riskleri azaltmak için harekete geçilmesini destekler. Safeti lisansına sahip olan kullanıcılar aynı zamanda tehlike analiz yazılımı olan Phast lisansına da sahip olmaktadırlar.Safeti Onshore ile elde edilenler:

 • Proses tesisi risklerini değerlendirmek için mevcut en kapsamlı kantitatif risk analiz (QRA) aracı
 • Risk konturları, FN eğrileri ve riske katkıda bulunanlar sıralaması dahil olmak üzere kurulumunuzla ilişkili riskleri belirleme yeteneği
 • Stratejik planlama, tesis yerleşimi ile düzeni ve ayrıntılı risk/güvenlik değerlendirmeleri için önemli bir karar destek aracıdır


Proses tesisi risklerinin değerlendirilmesi

Onshore risk değerlendirmelerinin yapılandırılmış bir çerçeve içinde kapsamlı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Yanıcı, patlayıcı ve toksik etkinin değerlendirilmesi için yazılım çözümü olan Safeti, özel olarak bir QRA'nın tüm analitik, veri işleme ve sonuç sunum öğelerini yapılandırılmış bir çerçeve içinde gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.Safeti Onshore’un Ön Plana Çıkan Avantajları:

Safeti öncelikle DNV’nin tescilli Birleşik Dağılım Modelini (UDM) içinde barındıran Phast yazılım çözümünün sonuç analizi yeteneğini içermektedir. Safeti doğrudan Phast çözüm motorunu kullanmaktadır. Ayrıca;

 • Mevzuat veya kullanıcı tanımlı kabul kriterleriyle karşılaştırmak için çok sayıda risk metriği (örneğin, FN Eğrileri veya Bireysel Risk) üretebilmektedir
 • Kayıp ve sigorta açısından tesis maliyetlerinin düşürmesini kolaylaştırır
 • İşletme, acil durum müdahalesi ve arazi kullanım planlaması dahil olası etki azaltma önlemlerine ilişkin rehberliğe yönelik risk sıralaması ve tehlike bölgesi tanımlaması
 • Hesaplamalarda izlenebilirlik ve tutarlılığın sağlanması
 • Sayısallaştırılmış haritalara, uydu fotoğraflarına ve fabrika yerleşimlerine bindirilebilen grafik tabanlı risk sonuçları
 • Özel yapım şartnameler de dahil olmak üzere birçok yasal gereksinime uyumu kolaylaştırırOffshore: Deniz kıyısının açık denize doğru olan tarafından başlayarak açık denize doğru olan alanda kurulu bulunan tesisleri ifade etmek için kullanılan terim. Örneğin sabit ve yüzer platformlar, gemiler vb. gibi.

Onshore: Deniz kıyısının karaya doğru olan tarafından başlayarak kara alanları üzerinde kurulu bulunan tesisleri ifade etmek için kullanılan terim. Örneğin terminaller, LNG depolama gemileri, LNG tesisleri, rafineriler, boru hatları vb. gibi.