ANA SAYFA DNV Yazılımlar Hizmetler Haberler İletişim
Safeti 3D Explosion

Gelişmiş Patlama Eklentisi

Kullanım altındaki binalarda ve arazi kullanım planlamasında ileri patlama modellemesi

Safeti’ye eklenen bu modülle beraber proses yapılan tesis binalarının içinde çalışan insanlara yönelik risk yönetimi için daha stabil, hassas ve esnek özellikler Safeti’ye kazandırılmıştır. Güvenlik açığı modellemesi (tehlikeye maruz kalma modellemesi) için geliştirilen ek özelliklerle beraber, tehlikeli tesisler için bina ve arazi kullanımı planlaması için gerekli tüm ihtiyaçlar karşılanabilmektedir.

Texas Şehri ve Buncefield şehirlerinde olduğu gibi son 30 sene içerisinde proses yapılan tesis binalarında büyük zararlarla sonuçlanan pek çok kaza yaşanmıştır. Bu ve buna benzer kazalar can ve mal kaybı ile birlikte çevreye zarar veren sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Ortaya çıkan bu sonuçlar kullanımda olan yapılar ve arazi kullanımı planlamaları için yönetmeliklerin yayınlamasına sebep olmuştur.

SAFETI 3D Explosions yazılım modülüyle beraber proses yapılan tesis binaları ve arazi kullanım planlamaları için gerekli olan COMAH, Bevi ve binaların konumlandırılması için çıkarılan API kılavuzları gibi yönetmeliklerin gereksinimleri tamamıyla karşılanmaktadır.

Modül patlamalar, yangınlar ve toksik salımlardan korunmak için farklı seviyelerde geniş ek bina tipleri kütüphanesinin oluşturulmasını sağlamaktadır. Bunlarla birlikte yapıdaki çalışanlar için daha hassas bir Kantitatif Risk Analizi (QRA) sağlamaktadır.


SAFETI 3D Explosions ile Elde Edilen Temel Kazanımlar

 • Etkili bir bina analizi için kendi bina tipleri kütüphanelerinizi oluşturmaya imkan tanır.
 • Kolay ve hızlı bir şekilde binaları ve kullananları bir CBS haritası üzerinde tanımlayabilme imkanı sunar.
 • Güçlü grafikleme ve raporlama seçenekleri sunar;
  • Bina risk değerlendirmesi için aşılma eğrilerinin çizilmesi
  • Arazi kullanım planlaması için aşılma kontürlerinin çizilmesi
  • Ana risk faktörlerine yönelik ayrıntılı raporlarının üretilmesi
 • DNV'nin QRA, risk odaklı tasarım ve kullanımda bina değerlendirmesi konusunda geniş tecrübesine dayanan son teknoloji ürünü yazılım.
 • Hem Safeti hem de Phast programlarında 3D Patlama modelleme kabiliyeti.
 • Safeti'nin standart versiyonunda mevcut olmayan gelişmiş QRA modelleme kapasitesine erişim.

Binalara Güvenlik Açığı Modellemesi Yeteneklerine Genel Bakış

Zarar verici etkilerin can kaybı ve yaralanma sayısı kestirimine dönüşümü “Güvenlik açığı modellemesi ya da diğer değiş ile tehlikelere maruziyet modellemesi” olarak nitelendirilmektedir ve toksik salınım, yanıcı ve patlayıcı etkiler için yayınlanmış farklı modeller mevcuttur.

Herhangi bir patlama halinde aşırı basınçın insanlar üzerindeki etkilerine bakılmaktadır . Bu durum insanların içinde bulundukları yapının özellikleri ile yakın ilişkilidir – örneğin patlamaya dayanıklı binaların içinde bulunan insanlar, geçici yapıların içinde bulunana insanlara nazaran tehlikeye daha az maruzdurlar.

Benzer bir şekilde farklı bina tiplerinin radyasyon ve toksik salınımlardan koruma seviyeleri farklı olacaktır. En uygun bina tipini seçerken, insanlar üzerinde mevcut olabilecek her risk tipini ve bunların tehlike maruziyet seviyesini bilmek gerekmektedir. 3D Explosions modü ile beraber farklı her bir tehlike türü için farklı tehlike maruziyet modelleri desteklenmektedir.

Örneğin patlama maruziyeti için modeller aşırı basınç, itme veya istatistiksel ihtimal birimi üzerine ayrık ve enterpole edilmiş veri üzerine çalıştırılabilmektedir. Radyasyona maruziyet tesbiti için yanıcı istatistiksel ihtimal birimi ya da yoğunluk metodu kullanılabilmektedir. En son metod ani bir yükselmede yararlı olabilmektedir.

Bu modeller, her bir etkiye maruziyet ilişkisinin farklı bina tipleri için ilişkilendirilebildiği genel bir şekilde uygulanabilmektedir.

Bu metodoloji bu nedenden dolayı patlamaya maruz kalabilecek binaların tasarım ve konumlandırılması için API RP 752 ve API RP 753 gibi kılavuzlara destek sağlamaktadır.

Ürün broşürü indirmek için tıklayınız.
Safeti 3D Explosion'i ücretsiz denemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.