ANA SAYFA TR EN Kurumsal DNV RouteSmart ArcumApp HERE Danışmanlık İletişim
Kimyasal Taşıma Risk Analizi

Safeti Kimyasal Taşıma Risk Analizi – Kimyasal Taşıma Güvenliği ve Risk Analizi Yazılımı

Safeti Kimyasal Taşıma Risk Analizi yazılımı, yüksek riskli alanların önceden tanımlanmasını sağlayan bütünsel bir risk resmi Kantitatif Risk Analizi kullanarak sağlar.

Tehlikeli Kimyasalların Taşınması

Tehlikeli kimyasalların taşınması birtakım riskleri beraberinde doğurmaktadır. Bu riskler ile başa çıkabilmek için “En büyük riskler nerede?” sorusu önem kazanmaktadır. Kimyasal taşıma güvenliği riski için problemlerin bazıları şunlardır:


 • Ciddi tehlike potansiyeline sahip malzemenin (yanıcı veya zehirli) taşınması,
 • Büyük hacimde taşıma,
 • Kimyasal taşıma işleminin insan nüfusunun yoğun olarak bulunduğu ve bir olayın meydana gelmesi durumunda insanları potansiyel olarak aşırı risklere maruz kalabileceği alanları kapsayabilir.
 • Taşıma işleminin yapılacağı yollar çoğunlukla kontrolsüz ortamlardır ve muhafaza çerçevesine zarar verebilecek dış tehditlere (örneğin üçüncü şahıs kazaları) açıktır.

Sonuç olarak, güvenli, ekonomik, işlerlik ve buna benzer hususları dikkate alarak demiryolu, karayolu veya boru hatları taşıma seçeneklerini ayrı ayrı ya da birlikte değerlendirilmesi büyük önem kazanmaktadır. Kimyasal taşıma riski için örnekler vermek gerekirse:


 • Tehlikeli kimyasallar için ideal taşıma güzergahının belirlenmesi. Örneğin birincil yollar, ikincil yollar ve diğer alternatif güzergahlar.
 • Yoğun nüfuslu alanlardan kaçınma.
 • Kimyasal taşıma işleminin insan nüfusunun yoğun olarak bulunduğu ve bir olayın meydana gelmesi durumunda insanları potansiyel olarak aşırı risklere maruz kalabileceği alanları kapsayabilir.
 • Özellikle etki azaltma çalışması gerektiren bir güzergâh üzerinde alanların belirlemesi (artan boru hattı kalınlığı veya hız kısıtlamaları).

Kimyasal Taşıma Güvenliği Analiz Yazılımı

Safeti, özellikle kantitatif risk analizi (QRA) bağlamında kimyasal taşıma riski analizi için toplu çözüm sunmaktadır. Yazılımının kimyasal taşıma riski analizi için sunduğu kapsamlı özellikler şunlardır:


 • Kamyon, demiryolu, mavna, boru hattı ve buna benzer taşıma yöntemleri dahil olmak üzere çeşitli kimyasal taşıma biçimleri.
 • Birden fazla yol ve tehlikeli kimyasalın salınım türleri (sızıntı, yırtık vb.) tanımlanabilir.
 • Güzergâh boyunca önceden belirlenmiş konumlarda veya eşit aralıklı olarak salınımları otomatik olarak değerlendirme (Örneğin her 10 m bir).
 • Kimyasal taşıma emniyeti modellemesinde, güzergâh boyunca değişen faktörler (nüfus yoğunluğu, hava durumu, vb.) tanımlanabilmekte ve modelde kullanılabilmektedir.

Safeti- Kimyasal taşıma riskinin azaltılmasını destekleme

Safeti ayrıca, boru hatlarının Kantitatif Risk Analizi yapılırken özellikle faydalı olan boru hatları ile ilişkili kimyasal taşıma risklerini değerlendirmek için özel bir model içermektedir. Model, tehlikeli maddelerin salınım senaryolarını belirlerken proses koşullarındaki değişikliklerin etkisini dikkate alır ve izolasyon vanaları ve tespit sistemleri gibi azaltma sistemlerini de hesaba katar.


Safeti Ürün broşürü indirmek için tıklayınız.
Safeti'yi ücretsiz denemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.