ANA SAYFA TR EN Kurumsal DNV RouteSmart ArcumApp HERE Danışmanlık İletişim
Synergi Pipeline

Boru hattı bütünlüğü yönetimi yazılımı

Gaz şebekesi ve boru hattı risk yönetimi için boru hattı bütünlüğü yönetim yazılımı

Boru Hattı Bütünlüğü Yönetimi Yazılımı

Synergi Pipeline, güvenli ve verimli boru hattı operasyonları sağlayan, riski belgeleyen, yasal düzenlemelere uyumu izleyen, açık deniz ve kara hatları ile gaz dağıtım ağı bileşenlerinin bütünlüğüne net genel bakış sağlayan boru hattı bütünlüğü yönetimi yazılım çözümüdür.

Boru Hattı Risk Yönetimi
 • Synergi Pipeline, proaktif boru hattı bütünlüğü ve risk yönetimini destekler. Buna açık deniz ve kara boru hatları, gaz, sıvı, karışımlı boru hatları ve gaz dağıtım şebekeleri dahildir.
 • Synergi Pipeline, etkili boru hattı risk yönetimi için API RP 1173'ü destekleyen eksiksiz bir PDCA döngüsü (planla, yap, kontrol et, önlem al) ve veri yönetimi platformu sunmaktadır.
 • Synergi Pipeline, PHMSA ile ilgili uyumluluk faaliyetlerinizi 49 CFR Bölüm 192 uyarınca yönetmenize yardımcı olur.
 • Kuruma özel tehditleri tanımlamayarak boru hattı bütünlüğü yönetimi hizmetindeki beyaz kutu modelleme ortamında kendi risk modellerinizi oluşturun
 • Boru hattı bütünlüğü yönetim servisin de yer alan beyaz kutu modelleme ortamında kurumunuza özel tehditleri tanımlayarak kuruma özel risk modellemesini oluşturabilirsiniz.
 • Boru hattı risk yönetimi için boru hattı sistemlerinin anlık risk genel görünümü.
 • Boru hattı risk yönetimi verilerinin sahadan toplanması, izlenmesi, denetim ve mevzuat uygunluğu programlaması.
 • Boru hattı bütünlüğü yönetim yazılımı güvenli ve düşük maliyetli; operasyon, bakım ve hat ömrünün uzatılmasını sağlar.
 • Tüm boru hattı bütünlüğü yönetimi faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesi.
 • ILI (In-line Inspection) değerlendirme ve ERP ve GIS sistemlerine entegrasyon seçenekleri.
 • Katodik koruma sisteminizin tasarımına ve sistemin düzgün çalışıp çalışmadığına dair sezgisel bakış açısı sağlar.
Boru Hattı Bütünlüğü, Destek ve Danışmanlık

Boru hattı operatörleri mevzuat gereksinimlerini karşılamak için kendi bünyelerinde sıkı şekilde düzenlenmiş süreçlere ihtiyaç duymaktadır. Bu süreçlerin oluşturulma gereksinimi gelişen boru hattı bütünlüğü teknolojilerindeki ilerleme sayesinde kurum içinde her seviyede yüksek faydalanma fırsatı sunmaktadır. Synergi Pipeline, boru hattı riskinin değerlendirilmesinden denetim verilerinin yönetilmesine ve analiz edilmesine, risk azaltma eylemlerinin planlanmasına kadar, yaşam döngüsünün tüm aşamalarında boru hattı bütünlüğünü ve risk yönetimini destekler. DNV’de yer alan boru hattı bütünlüğü ekibi, boru hattı standartlarının çoğunun geliştirilmesinde görev almış uzmanlardan oluşmaktadır. Kara ve açık deniz boru hattı işletmesi konusunda geniş çaplı uzmanlığına sahiptirler. Risk değerlendirmesi, MAOP (Maximum Allowable Operating Pressure / Müsaade Edilen En Yüksek Çalışma Basıncı) doğrulaması, arıza incelemesi ve boru hattı bütünlüğü yönetimi prosedürlerinin değerlendirilmesi gibi hizmetlerle boru hattı risk bütünlüğü yönetimi desteği sağlamaktayız.

Boru Hattı Bütünlüğü Yönetimi İçin Synergi Pipeline Ana Faydaları:
 • Tüm boru hattı verileri, boru hattı bütünlüğü yönetimi yazılımı içindeki tek bir merkezi veri yönetim sistemine içinde saklanır.
 • Boru hattı bütünlüğü için en iyi endüstri uygulama standartlarına ve kodlarına uyumu sağlar.
 • Beyaz kutu ortamında modelleme ve risk analizi.
 • Boru hattı riski ve bütünlük yönetimi için büyük veri miktarlarının verimli analizi imkân verir.
 • Anomalileri tanımlamak için güçlü boru hattı risk yönetimi değerlendirme araçları sunar.
 • Boru hattı verilerinin dinamik görsel analizi.
 • Boru hattı bütünlüğü yönetim yazılımının mevcut GIS ve ERP sistemleriyle entegrasyonu.
 • Standart kurulum ve konfigürasyon seçenekleri (risk ve analitik modeller, boru hattı verileri, risk matrisi)
 • Rol tabanlı erişim kontrolü ile kolayca erişilebilen web tabanlı yazılım sistemi.
Synergi Pipeline'ı ücretsiz denemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.