ANA SAYFA TR EN Kurumsal DNV RouteSmart ArcumApp HERE Danışmanlık İletişim
ArcumSoft Navi Hizmet Şartları
Son değiştirme tarihi: 22 Kasım 2021

1. Bu hizmet şartları sözleşmesinde geçen; Uygulama deyimi, sürücülerin trafikte güzergâh/rota tanımlamasına ve takip etmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olan, kullanıcının özel şifre ile giriş yapabildiği ArcumSoft Navi isimli elektronik uygulamayı, Geliştirici deyimi, ArcumSoft Navi isimli uygulamayı tasarlayarak piyasaya arz eden ve uygulamanın lisans sahibi olan Kanyon Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni (kısaca Kanyon), Müşteri deyimi, uygulamayı satın alarak veya başka surette edinerek kullanan veya başkalarına (personel, alt işveren v.s.) kullandıran gerçek veya tüzel kişiyi, veya kamu idaresini, Kullanıcı deyimi, Müşteri tarafından atanmak suretiyle, Uygulamaya kendine özel şifre ile giriş yaparak sahada kullanan araç sürücüsünü, İfade eder.

2. Müşteri ve/veya Kullanıcı, uygulamaya giriş yapmakla aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

3. Kullanıcının Uygulamaya şifre ile giriş yapması işbu hizmet şartları sözleşmesinin kabulü için yeterli olup, kullanıcının uygulama için kullandığı şifre, imza yerine geçer, sözleşme Kullanıcı için bağlayıcı hale gelir. Kullanıcının şifre ile Uygulamaya giriş yapması, işbu Hizmet Şartlarını okuduğu, anladığı ve kabul ettiği anlamına gelir. Kullanıcı bunu kabul eder. Müşteri tarafından atanmayan kimseler, Müşterinin veya Müşterinin alt işvereninin personeli olmayan kimseler Uygulamayı kullanamaz, Kullanıcı sıfatını kazanamaz.

4. Bu uygulama, rotanızı hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bilgiler sağlar. Güvenliğinizi etkileyebilecek trafik işaretleri, trafik ışıkları, sokak çalışmaları veya diğer önemli bilgilerle ilgili olarak hiçbir yardım sağlamaz. Güvenliğiniz kendi sorumluluğunuzdadır. Çalışmasına aşina olana kadar bu sistemden yararlanmayınız. Uygulamada belirtilen tüm güvenlik prosedürlerini okuyunuz ve bunlara uyunuz. Müşteri ve/veya Kullanıcı Uygulamaya giriş yaptıktan sonra Uygulamada belirtilen tüm güvenlik prosedürlerini okumadan Uygulamayı kullanmaya başlayamaz. Müşteri ve/veya Kullanıcı Uygulamayı kullanmaya başlamakla Uygulamadaki tüm güvenlik prosedürlerini okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır. Uygulamanın hatalı kullanımından doğabilecek tüm sorumluluklar Müşteri ve Kullanıcıya aittir.

5. Bu uygulama, başta trafikle ilgili düzenlemeler olmak üzere ilgili kanun ve diğer normların, adli ve idari emir ve talimatların, yerel trafik kurallarının, saha ve trafikteki gerçek anlık durumların, sürücü tecrübelerinizin ve sezgilerinizin yerine geçen, onları gereksiz kılan, ortadan kaldıran ya da değiştiren, size tam ve mutlak uyulması zorunlu veriler ve talimatlar empoze eden, olası durumlarda ortaya çıkabilecek risk ve zararlarınızı üstlenen bir çalışma değildir. Müşteri ve Kullanıcı bunu kabul eder.

6. Kullanıcı, sürüş sırasında uygulamadan sözlü yönlendirme önerileri alacaktır, ancak Kullanıcı yalnızca araç hareket halinde değilken sistemle (seçeneklerin değiştirilmesi gibi) etkileşimde bulunmalıdır. Kullanıcı, Uygulama verilerini, trafik, yol tarifi ve diğer içeriği kullanırken, gerçek, anlık fiili durumların Uygulama tarağından kendisine sunulan farklı olması halinde, kendi muhakemesine başvurması gerekmekte olup uygulamayı yine de kullanmak istemesi durumunda her türlü risk Kullanıcıya aittir. Uygulamadan sunulan veriler ile sahadaki trafiğin o anki gerçek durumu birebir örtüşmeyebilir. Kullanıcı, uygulamadan yapılan yazılı ya da sözlü bir talimatı yalnızca güvenli olduğundan emin olduğunda ve görsel ve işitsel olarak kendi duyu organlarıyla saha ve yol kontrolünü sağladıktan sonra uygulamalıdır. Uygulama ile sunulan verilere ve yapılan yazılı ya da sözlü talimatlara uyup uymamak, başta trafikle ilgili düzenlemeler olmak üzere yerel normlara ve sahadaki gerçek anlık trafik durumuna göre tamamen Kullanıcının / sürücünün takdir ve inisiyatifindedir. Gerek Müşteri ve gerekse Kullanıcı, uygulamadan sunulan veri ve/veya talimatların sahadaki trafiğin o anki gerçek durumla birebir örtüşmemesi durumunda ortaya çıkabilecek herhangi bir zarar ziyandan Geliştiriciyi sorumlu tutmayacaklarını, Geliştiriciye ağır ya da hafif herhangi bir kusur izafe etmeyeceklerini, sorumluluğun yalnızca ve tamamen kendilerine ait olduğunu şimdiden ve peşinen kabul ederler.

7. Ayrıca, gerek Müşteri ve gerekse Kullanıcı, kâr, kazanç, gelir, iş fırsatı, itibar veya beklenen tasarruf kaybı, dolaylı veya netice kabilinden doğan zarar ve cezai zararlar nedeniyle de hiçbir şekilde Geliştiriciyi sorumlu tutmayacaklarını şimdiden ve peşinen kabul ederler.

8. Uygulamanın bazı fonksiyonlarını yerine getirebilmesi ancak Internet ağı erişiminin mevcut olması durumunda mümkündür. İnternet erişimi Müşteri ve/veya Kullanıcının sorumluluğunda olup bunun sağlanamamasından dolayı ortaya çıkabilecek olası zarar-ziyandan dolayı Geliştirici hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

9. Verilerin kullanılması sırasında Müşteri ve Kullanıcı, işbu sözleşme ve ekleri ile düzenlenen şartlara ve gereklere uymakla yükümlüdür. Uygulamaya yüklenen veriler üçüncü taraflar tarafından işlenebilir ya da üçüncü taraflar ile paylaşılabilir.

10. Müşteri ve Kullanıcı işbu düzenleme ile Uygulamanın GPS aygıtı aracılığıyla alınan Kullanıcı’nın bulunduğu tam konum ve trafik parametreleri verilerini veya o anda Kullanıcı’nın mobil cihazında kullanılan sim kartın ait olduğu iletişim operatörünün aktif şebekesiyle yapılan tespite göre Kullanıcı’nın yaklaşık konumuyla ilgili verileri, trafik durumu hakkında istatistiksel bilgilerin toplanması amacıyla Geliştiriciye anonim olarak göndereceğini bilmektedir ve bunu kabul eder. Ayrıca Müşteri ve Kullanıcı, işbu düzenleme uyarınca uygulama kullanımı hakkında aktarılan tüm verilerin Geliştirici tarafından uygun görüldüğü takdirde saklanıp işlenebileceğine kabul ve rıza gösterir.

11. Rota seçimi ve seçilen rotanın takip edilmesi ile ilgili tüm risk ve sorumluluklar tamamen Müşteri ve Kullanıcıya ait olup bundan dolayı Geliştiriciye herhangi bir sorumluluk yükletilemez. Geliştirici, Rotaların doğruluğunu, elverişliliğini, uygunluğunu ve/veya trafik kurallarına uygun olduğunu garanti etmez. Geliştiricinin önereceği Rotayı tercih edip etmemek ve onu takip etmek tamamen Kullanıcının tercihinde olup önerilen rota nedeniyle ortaya çıkabilecek olası zarar ziyan tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır.

12. Müşteri ve/veya Kullanıcı, kendisi tarafından eklenen veriler için konum seçimi, eklenen verilerin yasalara uygunluğu, içeriği, tamlığı, doğruluğu ve güvenirliği bakımından tüm riskleri ve sorumluluğu tamamen tek başına üstlenir.

13. Geliştirici, herhangi bir Kullanıcı verisinin tanımlanması ve açıklanmasına dair hiçbir sorumluluk taşımaz; herhangi bir Kullanıcı verisiyle ilgili açıklamanın yasalara uygunluğunu, doğruluğunu ve güvenirliğini teyit etmediği gibi bunun aksini de ispat etmez. Geliştirici, uygulamanın geliştirilmesi veya değiştirilmesine bağlı olarak Verilerin değişmesi durumu da dahil olmak üzere, Kullanıcı verilerinin herhangi bir kapsamda ve/veya herhangi bir süre ile saklanacağını garanti etmez.

14. Uygulama (Veriler dahil) “olduğu gibi” sağlanır. Geliştirici, uygulamanın veya ayrı ayrı bileşenlerinin ve/veya işlevlerinin hatasız ve kesintisiz çalışacağına ve Uygulamanın Kullanıcı’nın belirli amaçlarına ve beklentilerine uygun olacağına dair herhangi bir garanti vermez; Verilerin güvenirliğini, doğruluğunu, tamlığını ve zamanlılığını garanti etmediği gibi, işbu düzenlemede açıkça belirtilmeyen başka herhangi bir garanti de sunmaz.

15. Yasalarda açıkça öngörülen haller dışında, Geliştirici, Uygulamanın (Veriler dahil) herhangi bir şekilde kullanımından veya kullanılamamasından doğan herhangi bir doğrudan veya dolaylı sonuçtan ve/veya Uygulamanın (Veriler dahil) ya da ayrı ayrı bileşenlerinin ve/veya işlevlerinin çalışmasında meydana gelebilecek olası hatalar ve aksaklıklardan kaynaklananlar da dahil olmak üzere bunların herhangi bir şekilde kullanılması, kullanılmaması veya kullanılamaması sonucu Müşterinin, Kullanıcı’nın ve/veya üçüncü kişilerin görebileceği zarardan dolayı sorumluluk taşımaz.

16. İşbu düzenleme ile Müşteri ve Kullanıcı, Uygulamanın mobil cihazda kullanımı sırasında Geliştiriciye otomatik olarak ve anonim şekilde (Kullanıcı ile ilişkilendirilemez biçimde) Kullanıcı’nın mobil cihazının işletim sistemi türü, Uygulama sürümü ve kimliği, Uygulama işlevleriyle ilgili kullanım istatistikleri ve ayrıca diğer teknik bilgilerin iletileceği konusunda bilgilendirilmektedir; Müşteri ve Kullanıcı ve bunu kabul eder.

17. İşbu düzenlemenin geçerliliği Uygulamanın gelecekteki tüm güncellemelerini/yeni sürümlerini de kapsar. Uygulamanın güncellenmesi/yeni sürümünün yüklenmesi başka bir lisans sözleşmesi kapsamına girmediği takdirde, Müşteri ve Kullanıcı, Uygulama güncellemesini/yeni sürümünü yüklemeyi onaylayarak ilgili Uygulama güncellemeleri/yeni sürümleri için işbu düzenlemenin şartlarını kabul etmiş sayılırlar.

18. İşbu hizmet şartları sözleşmesi, Geliştirici ile Müşteri arasında akdedilen lisans sözleşmesinin ekleriyle birlikte ayrılmaz bir parçası olup Lisans sözleşmesi ve eklerindeki şartlar Kullanıcı için de bağlayıcıdır.

19. Gerek Müşteri ve gerekse Kullanıcı, uygulamanın yalnızca kendileri tarafından kullanılmasından sorumlu olup, kendi belirleyecekleri kullanıcı adı ve şifreyi başkalarıyla hiçbir şekilde paylaşmayacaklardır. Uygulamanın üçüncü kişilerce kullanılması / kullandırılması, kopyalanması, şifresinin kırılması, hack edilmesi, lisanssız kişilerin eline geçmesi ve/veya sair durumlarda doğabilecek tüm zarar ziyandan Müşteri ve Kullanıcı sorumlu olup bundan dolayı hiçbir şekilde Geliştiriciye hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk yükletmeyeceklerini, Geliştiriciden hak/alacak, tazminat talep etmeyeceklerini şimdiden ve peşinen kabul ederler. Uygulamanın Müşteri veya Müşterinin atadığı kullanıcı dışında üçüncü taraflarca (izinli veya izinsiz) kullanacak olan kişiler, doğacak her türlü zarar ziyandan bizzat sorumlu olup Geliştirici’den hiçbir hak/alacak/tazminat talep edemeyecekleri gibi, böyle bir durumda Geliştiricinin bu kişilere karşı hukuki ve cezai yollara başvurma hakkı saklıdır.


Kanyon Bilişim Teknolojileri
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"

www.arcumsoft.com