ANA SAYFA TR EN Kurumsal DNV RouteSmart ArcumApp HERE Danışmanlık İletişim

Su Kayıp ve Kaçakları ile Mücadele ve Enerji Verimliliği

(Akıllı su şebekelerinin geliştirilmesi)

Su kayıp ve kaçaklarında şebekeye fiziksel olarak müdahale etmekten daha önemlisi hidrolik modelleme tabanlı uygulamalar kullanarak şebekenin sayısal ikizini (digital twin) oluşturmak ve sahada yaşanan durumu birebir canlandırmaktan (simülasyon) geçmektedir. Bu sayede içmesuyu şebekesinin 24 saatlik gündelik kullanımı, özel günlerde kullanım ve mevsimsel kullanım koşulları tümü ile ortaya çıkarılabilecektir. Bu durum şebekeye giren su, faturalanan su ve kaybı yaşanan suyun arasındaki farkı net olarak hesaplanmasına sebep olacaktır. Yaşanan kayıpların nerede olduklarının bulunması (konumlandırılması) için en ideal yöntem izole bölgelerin oluşturulmasından geçmektedir. Coğrafi koşullar, abone yoğunluğu, şebeke yapısı ve bütçe vb. gibi kriterler dikkate alınarak şebeke kendi için kapalı alanlara bölünmelidir. Bu süreç Synergi Liquid içinde gerçekleştirildikten sonra sahada fiziksel olarak izole alanların kurulmasına geçilebilecektir. Eksik olan ve gereksinim duyulan fiziksel donanım ihtiyacı Synergi Liquid’dan alınabilmektedir. İzole bölgelerin kurulması, faturalanan su, izole bölgeden başka bölgeye giden su ve kalan miktar (kayıp) ölçümleri yapılarak ilgilenilmesi gereken izole bölgeler tespit edilebilecektir. İzole bölge içinde kalan içmesuyu boru hatları üzerinde ileri çalışmalar yapılarak hat değişimi, ilave vana ve pompa optimizasyonu seçenekleri birlikte devreye alınabilir.

Tüketim profili detaylı olarak ortaya çıkan bölgelerde gerekli olan basınca göre pompalar çalıştırılarak ciddi enerji verimliliği sağlanması da mümkündür. Tüm bu süreçlerde Synergi Liquid kullanılabilmekte ve şebekenin ideal kayıp oranı ve maksimum elektrik tasarrufu ile çalışmasını sağlamak için vazgeçilmez araç olarak karşımıza çıkmaktadır.