ANA SAYFA TR EN Kurumsal DNV Yazılımlar Sektörler Hizmetler Haberler İletişim
Kantitatif Risk Analizi

CFD Simülasyonları, Kantitatif Risk Analizi ve RAM Analizleri Yazılımlar

Sıfır riskli proses tesisi bir seçenek olmamakla birlikte, riskin yönetilmesine yönelik olarak düşük toleranslı olay ve arıza sürekli görülmektedir. Doğal olarak daha güvenli en iyi uygulama tasarım prensipleri yerine, kalan risk minimize edilmektedir. Yine de bir risk seviyesi devam etmektedir ve yönetilmelidir. İstenmeyen olayların olasılığını ve sonuçlarını hesaplayarak, proses endüstrisi tesislerinin risk profilleri oluşturabilir ve bu riskleri yönetmek için mevcut bariyerleri güçlendirmeye yönelik çabalara odaklanabilir. Kazara meydana gelecek olayları simüle ederek ve etkilerini analiz ederek, proses endüstrisi risk kaynağını ve insanlara, tesislere ve çevreye olan etkilerini anlayabilir ve görselleştirebilir.

Geleneksel olarak, risk analizlerinin yapılmasının amacı, yasal gerekliliklere uymak ve bu gereklilikleri karşılamak için olmuştur. Bu paradigma, risk tabanlı tasarım ve risk tabanlı operasyonlara dönüşmüştür. Riskin sayısal değerlendirmesi, sınırlı kaynaklar düşünüldüğünde kaçınma, önleme ve azaltma tedbirlerinin nereye odaklanılacağının belirlenmesine yardımcı olacak değerli bir temel oluşturmaktadır. DNV'nin risk analiz araçları, riski anlamak ve dolayısıyla yönetmek için petrol ve gaz, petrokimya, kimya, ilaç, sigorta, çelik ve diğer sektörlerde küresel olarak benimsenmiştir.

Safeti – Kantitatif Risk Analizi Yazılımı ve Boru Hattı Risk Analizi

Safeti, Onshore proses, kimyasal ve petrokimyasal tesislerin Kantitatif Risk Analizlerini (QRA) yürütmek için kullanıcı dostu ve endüstri standardı yazılım aracıdır. Safeti, tehlikeli kimyasalların salınmasıyla ilgili riskleri ölçmek için yerel nüfus ve hava koşullarını dikkate alarak kaza senaryolarından kaynaklanan karmaşık sonuçları analiz eder. Safeti, bu risklerin azaltılması için harekete geçilmesine destek vererek, riske önemli katkı sağlayan unsurların hızla tanımlamasına imkân vermektedir. DEVAMI

Safeti 3D Explosions – Patlama Simülasyon Yazılımı

3D patlama simülasyonu modülü, Safeti platformuna QRA (Kantitatif Risk Analizleri) modellemesi için gelişmiş özellikler sunmaktadır. Modül, 3D patlama analizi, bina güvenlik açığı modellemesi (building vulnerability modelling) ve bina analizi (occupied building analysis) yanı sıra, aşılma eğrileri ve tehlike frekansı konturları oluşturma yeteneğini de içermektedir.DEVAMI

Kimyasal Ulaşım Güvenliği ve Risk Analizi Yazılımı

Safeti, yüksek riskli alanların önceden tanımlanmasını sağlayarak izlenecek rota boyunca riskin bütünsel bir görüntüsünü sağlar. Safeti yazılımın kimyasal taşımacılık güvenliği analizi için geniş yetenekleri arasında kamyon, demiryolu, mavna, boru hattı vb. bulunmaktadır. DEVAMI

Safeti Sızıntı Frekans Verisi – Sızıntı Frekansı Modelleme Yazılımı

Sızıntı yazılım modülü, geniş ekipman türleri için sızıntı frekans modelleme verilerini kullanımı kolay, kanıtlanmış ve verimli olarak sunmaktadır. DEVAMI

Dünya Offshore Kaza Veritabanı – Woad

Woad (Dünya Offshore Kaza Veritabanı), çeşitli Offshore tesis tipleri için kaza verilerine erişilmesini sağlamaktadır. 1975’ten beri DNV uzmanları tarafından çeşitli risk yönetim projelerinden elde edilen veritabanı kaza nedenleri, konum, sosyal ve ekonomik etkiler gibi bilgileri içermektedir. DEVAMI

Safeti Lite – Kantitatif Risk Analizleri Araçları

Safeti Lite yazılımı, geleneksel risk konturları ve FN eğrilerinin çıktılarını sağlayarak temel Kantitatif Risk Analizini yapmak için destek sağlar. DEVAMI

Safeti Offshore ve Safeti Onshore Nedir ve Farklar

Safeti Offshore ve Safeti Onshore yazılım çözümleri, DNV Digital Solutions tarafından özel olarak endüstriyel kantitatif risk analizi (QRA) çalışmalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kuruluşların hayati önemdeki kritik düzeyli QRA çalışmalarını desteklemek için güçlü araçları kullanıcılarına sunmaktadırlar... DEVAMI