ANA SAYFA TR EN Kurumsal DNV RouteSmart ArcumApp HERE Danışmanlık İletişim
Synergi Liquid SSS

Synergi Liquid / Synergi Likit

Sıkça Sorulan Sorular

Synergi Liquid, Synergi Water'dan Farklı Mıdır?

Yıllar süren sektör odaklı geliştirme üzerine inşa edilen Synergi Liquid, Synergi Water'ın bir sonraki aşamasıdır. 50 yıl kullanımda kalan eski isme saygı duyarak yeni isim ile yeni bir aşama geçmektedir çözüm. 50+ yıl önce, Sıvı Kararlı Durum (Liquid Steady State - LQSS) adı verilen, tam Newtoncu, sıkıştırılamaz sıvı ürünler için tasarlanmış bir hidrolik modelleme aracı olarak kullanıma sunulmuştur. Araç, vizyonu ve etik yaklaşımı değişmeden, onlarca yıl içinde gelişimini sürdürmeye devam etmiştir.

Synergi Liquid Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Entegre Midir?

Evet. Doğrudan ortak CBS / GIS formatlarından içe aktarım sağlanabilir. Aktarılan veriler uygulama içinde öznitelikleri ile birlikte kullanılabilir.

Synergi Liquid'in Temel Yazılım Paketinde Neler Var?

Su ve sıvı modelleme için kapsamlı yazılım paketi mevcut. Synergi Liquid, günümüzdeki en kapsamlı içmesuyu ve sıvı modelleme yazılımıdır. Temel yazılım paketine, coğrafi harita görünümünde kararlı durum analizi, uzun süreli simülasyon, yangın akışı analizi, su yaşı ve su kalitesi analizi, tek yönlü yıkama, boru tasarımı, pompa optimizasyonu, kaçak tespiti bulunmaktadır. Su kalitesi analizi, gelişmiş su kalitesi modellemesi için çoklu tür modellemesini, sıcaklık modellemesini temel uygulamaya dahildir. Pompa optimizasyonu yetenekleri, en uygun maliyetli pompa hızlarını ve programlarını belirlemek için elektrik oran programlarından faydalanabilir.

Petrol Boru Hatlarını (midstream) Modellemeyi Desteklemek İçin Synergi Liquid'de Hangi Özellikler Mevcuttur?

Petrol boru hatları endüstrisinde en kullanışlı özelliklerden bazıları arasında termal özellikler, sürtünmeyi azaltan maddeler, sıvı özellikleri, çoklu akışkan sistemleri, ısı transferi modellemesi, üretim ve enjeksiyon kuyusu özellikleri, karmaşık sınır koşulu yönetimi, pompa viskozite düzeltmeleri ve en karmaşık operasyonel senaryolarda kullanmak üzere hatta tanımlama ve kontrol etmek için komut dosyası oluşturma yetenekleri yer almaktadır.

Synergi Liquid'in Ana Kırılma veya Büyük Sızıntının Etkisini Belirlemek İçin Sonuç Analiz Araçları Var Mı?

Evet. Sonuç analiz araçları mevcut. Synergi Liquid kullanıcıları su kalitesi analizinden daha fazlasını yapabilir. Synergi Liquid, ana kırılma ve sızdıran borunun sonuç analizini içeren güvenilirlik analizi yapmak için özel bir modüle sahiptir. Güvenilirlik Modülü, ana su arızalarının etkilerini doğru şekilde analiz etmek için kritik olan Synergi Liquid uzun süreli simülasyon motorunu içermektedir. Analizin sonuçları, ağdaki yüksek sonuçlu alanlarının belirlenmesi ve acil durum planları ve yatırım harcaması önceliklerinin karşılanması için çok önemlidir.

Synergi Liquid, Gerçek Zamanlı Modelleme / SCADA Entegrasyonu Sağlar Mı?

Synergi Liquid'in gerçek zamanlı modelleme konfigürasyonu, suyun yaşını hesaplamak ve korumak için tasarlanmıştır ve diğer su kalitesi parametreleri, gerçek zamanlı modelleme algoritmasının bir parçasını oluşturmaktadır. Böylece hidrolik model, kullanıcılara genel analiz sürecinin bir parçası olarak sistem genelinde simüle edilmiş su kalitesi analiz sonuçları sağlayabilmektedir.

Temel Synergi Liquid Uygulamasına Su Kalitesi Analizi Dahil Mi?

Evet, Synergi Liquid, su kalitesi analizi için kapsamlı bütünleşik özellikler içermektedir. Synergi Liquid güncel versiyonuna, klor, klorimin ve amonyak ve başka birçok madde dahil olmak üzere çoklu maddelerin etkileşimleri modelleme yeteneğine dahil edilmiştir. Bulanıklık analizi, Birleşik Krallık'taki Sheffield Üniversitesi'nde geliştirilen ve Birleşik Krallık'taki birçok su kuruluşu tarafından bulanıklık modelleme standardı olarak kabul edilen PODDS'yi (Dağıtım Sistemlerinde Renk Bozukluğunun Öngörüsü) kullanılmaktadır. Su kaybı ve boru yıkamayla ilgili şikayetleri en aza indirmek için tek yönlü yıkama sıralaması oluşturulması için gelişmiş Boru Hattı Yıkama Modülü içermektedir.

Synergi Liquid Su Darbesini Çözümleyebiliyor mu?

Evet, Synergi Liquid modülü LIQT, koç darbesi analizi ve dalgalanma olayları için endüstri lideri hidrolik geçici akış modelleme çözümüdür. Pompa kapatmalarının ve vana işlemlerinin analizi, dalgalanma olaylarının etkisini en aza indirmek için dalgalanma cihazlarını boyutlandırmak ve seçmek için analitik çözümlerin sağlamanın yanı sıra dağıtım sistemi üzerindeki etkiyi belirleyebilmektedir. Synergi Liquid ayrıca kararlı durum modellemesinin gücünü en üst düzeye çıkarmak için Synergi Pipeline Simulator (INPREP) dosyalarını sorunsuz bir şekilde içe ve dışa aktarmanıza imkân sunmaktadır.

Synergi Liquid, hidrolik modeldeki talepleri geliştirmek için otomatik ölçüm altyapı sistemlerinden aralıklı ölçüm verilerinin kullanımını destekliyor mu?

Synergi Liquid, konut, ticari ve endüstriyel abone tüketimlerini/taleplerini hidrolik modelleme uygulamasına dahil etmek için Müşteri Yönetim Modülü'nü içermektedir.

Tank seviyelerine ilişkin gerçek zamanlı veriler ve pompa istasyonu verileri, operasyonel destek için modele nasıl dahil edilebilir?

Su kalitesi analizleri için SCADA veya SCADA kayıtlarından gelen verilerin entegrasyonu, Operasyon Bağlantı Modülü (OLM) tarafından Synergi Likit modeline entegre edilebilmektedir. OLM, gerçek zamanlı veri kaynaklarını yoklayabilir ve gerçek ölçülen verilere dayalı olarak model koşullarını güncelleyebilir. Dengede olan modeller çözülebilir ve işletmenin kullanımı için web tabanlı haritalarda ve yönetici panolarında yayınlanabilir. Daha karmaşık kullanım durumları için Synergi Liquid Solver ürünü kuruluşlara özel farklı uygulamaları geliştirmek için uygulama programlama ortamı sağlamaktadır.

Synergi Liquid diğer hidrolik modelleme programları ile uyumlu mudur?

Synergi Liquid, EPANET (.inp) modellerini ve DNV'nin Synergi Pipeline Simulator (.inprep) modellerini içe ve dışa aktarabilir.